Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

13/09/2022

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η Redex Α.Ε ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο/Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για την κάλυψη θέσης του τμήματος Κοστολόγησης – Προσφορών

Αντικείμενο Εργασίας

• Προσμετρήσεις εργασιών.
• Κοστολόγηση αντικειμένου.
• Επικοινωνία με προμηθευτές - υπεργολάβους.
• Συγκέντρωση προσφορών από υπεργολάβους – προμηθευτές
• Σύνταξη φακέλου κοστολόγησης
• Σύνταξη τεχνικών & οικονομικών προσφορών


Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ
• 10ετής προϋπηρεσία στον Κατασκευαστικό κλάδο
• 5ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
• Άριστη γνώση Autocad, MS Project, MS Office.
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον με αυστηρές προθεσμίες.
• Έμφαση στη λεπτομέρεια.

Δεξιότητες
• Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
• Καθορισμός προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση
• Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών
• Ευχέρεια στην επικοινωνία, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας