Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

22/11/2022

Λιπαντές

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΒΕΡΟΙΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, ένας από τους ισχυρότερους και δυναμικά ανερχόμενους ομίλους στον κατασκευαστικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του κατασκευαστικού χώρου εκτελώντας έργα κάθε φύσης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ WEST MACEDONIA (ΒΕΡΟΙΑ)
ΛΙΠΑΝΤΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα

  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κατασκευή δικτύων (αποχετεύσεις, υδροδότησης, ηλεκτρολογικά, κλπ) ή σε έργα Φυσικού Αερίου, πετρελαϊκά.
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις .
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2106375762.