Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

19/09/2022

Εργάτες Αποθήκης

Παραγωγή - Εργάτες - Τεχνίτες

Πόλη ΜΑΝΔΡΑ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΉ εταιρεία με έδρα την Μάνδρα Αττικής, ζητά για άμεση πρόσληψη 2 (δύο) εργάτες αποθήκης για παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων.

Τηλ. επικοινωνίας: 6983135899.