Είσοδος
22/09/2022

Συντηρητής Εγκατάστασης - Τεχνικός Πεδίου

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Η lmw αναζητά έναν Συντηρητή για τις κτιριακές εγκαταστάσεις πελάτη της, κορυφαίου Ομίλου εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων.

Κύριες Αρμοδιότητες:
 • Επίβλεψη της ομαλής λειτουργίας της εγκατάστασης και του κτιριακού εξοπλισμού, με σκοπό τον εντοπισμό βλαβών και την επίλυση αυτών
 • Καθημερινός έλεγχος για τυχόν δυσλειτουργίες του ηλεκτρομηχανολογικού και κτιριακού εξοπλισμού και άμεση αντιμετώπιση βλαβών
 • Διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων εξαερισμού, ψύξης, θέρμανσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και πραγματοποίηση των αντίστοιχων επισκευών εφόσον χρειαστεί
 • Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν επέκταση, συντήρηση και τεχνικές επισκευές, σε συνεργασία με εξωτερικά συνεργεία
 • Επικοινωνία με συνεργαζόμενη εταιρεία του εξωτερικού προκειμένου να υλοποιηθεί η άμεση αντικατάσταση μηχανημάτων ή εξαρτημάτων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ Τεχνικών Ειδικοτήτων
 • 3+ έτη εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο συντήρησης κτιρίων και γενικής επισκευής
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων της εγκατάστασης
 • Βασικές ηλεκτρολογικές γνώσεις απαραίτητες
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση αυτοματισμού με χρήση PLC θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν


Δεξιότητες:

 • Ανάληψη πρωτοβουλιών στη διαχείριση απαιτητικών καταστάσεων υπό συνθήκες πίεσης και χρονικών προθεσμιών
 • Συνεργατικότητα και μεθοδικότητα
 • Συνέπεια ως προς το αποτέλεσμα

Παροχές

Η εταιρία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές χονδρικού εμπορίου και διανομής φαρμακευτικών / παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης των συνεργαζόμενων Φαρμακείων. Προσφέρει στο νέο συνεργάτη ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ιατρική ασφάλιση και πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του, μέσα σε ένα σταθερό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.