Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

20/09/2022

Πολιτικός Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Ο όμιλος ΤEDRA, με έδρα τη Λάρισα, αναζητά Πολιτικό μηχανικό (ΑΕΙ ή ΤΕΙ), με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα υδραυλικά - υποδομής (δίκτυα αποχέτευσης σε κατοικημένες περιοχές), για τη θέση μηχανικού κατασκευής (site engineer), στον Νομό Ιωαννίνων.

Περιγραφή καθηκόντων:
 • Μηχανικός κατασκευής Δημοσίου έργου (έργο αποχέτευσης)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνικής σχολής ή αντίστοιχης ΤΕΙ
 • Ελάχιστη 5 έτη εργοταξιακή εμπειρία
 • Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού
 • Συνέπεια, οργάνωση, δυναμισμός
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
 • Δυνατότητα εγκατάστασης σε εργοτάξια εκτός έδρας
 • Συστάσεις απαραίτητες

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης