Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

13/09/2022

Συντηρητής / Μηχανικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση

Περιγραφή

Μεγάλη Βιομηχανία Τροφίμων με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και έδρα τη Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου (στη Θεσσαλονίκη), επιθυμεί να καλύψει τη παρακάτω θέση εργασίας: Μηχανικό / Συντηρητή Βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Αρχιτεχνίτη Μηχανικό 2ης ειδικότητας).

Βασικές αρμοδιότητες θέσης
  • Συντήρηση μηχανημάτων παραγωγής
  • Επίλυση μηχανολογικών προβλημάτων
  • Οργάνωση συντήρησης εργοστασίου
  • Συνεργασία με ομάδα συναδέλφων για διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

  • Κάτοχος αντίστοιχης άδειας (αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού μηχανικού 2ης ειδικότητας)
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και κυρίως σε Βιομηχανία Τροφίμων θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. 

Παροχές

H εταιρεία προσφέρει ικανοποιητικές αποδοχές (αναλόγως προϋπηρεσίας και προσόντων) και δυνατότητα εξέλιξης.