Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

04/05/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τεχνικοί ΕΠΑΛ / ΙΕΚ - Βοηθοί

Πόλη ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Περιγραφή

Από Τεχνική Εταιρία ζητούνται ηλεκτρολόγοι με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ειδικότητας Α' (Παλιάς ΣΤ').

Παρακαλούμε να επισυνάπτετε και αντίγραφο της άδειας.