Είσοδος

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

24/09/2022

Πωλητής / Πωλήτρια Για Άμεση Πρόσληψη

Πωλήσεις Λιανικής - Merchandising

Πόλη ΠΑΤΡΑ | ΠΑΤΡΑ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Μεγάλη εταιρία που εδρεύει στην Πάτρα αναζητά πωλητή - πωλήτρια από 24 έως 40 ετών για άμεση πρόσληψη και μόνιμη συνεργασία. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης και παρέχεται πλήρης και συνεχής εκπαίδευση.

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίου:

  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Θετική διάθεση
  • Άμεση διαθεσιμότητα

Παροχές

  • Ικανοποιητικές απολαβές
  • Πλήρης εκπαίδευση
  • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης


Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα.