Είσοδος
Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η Θέση εργασίας έχει καλυφθεί

14/10/2020

Software Engineer

Πληροφορική - Προγραμματιστές

Πόλη STEP-C | ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό (MSc)

Περιγραφή

BIOPIX-T, a biotechnology start-up in the field of diagnostics is looking for its new offices in Science and Technology Park of Crete (STEP-C) an agile Software Engineer. The Software Engineer will play a key role in researching, developing, testing and implementing new key technologies that further enhance the company’s products and operations.

Skills/Responsibilities:

- NodeJS
- ExpressJS
- MongoDB
- REST API Implementation
- Python
- Experience with Linux environment
- Contribution to the design of secure protocols

The successful candidate should be creative and able to resolve problems using solutions that involve new techniques, technologies, or concepts whilst adopting Information Security and Software Development Standards (ISO/IEC ).