Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα

Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

14/11/2022

Υπεύθυνος Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων (Project Manager)

Διοίκηση Επιχειρήσεων - HR - Στελέχη

Πόλη ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, συμβουλευτικής εταιρείας, αναζητά (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Συντονισμού & Διαχείρισης Έργων (Project Manager)

Περιγραφή Θέσης
•Συντονισμός των εσωτερικών πόρων και τρίτων μερών/συνεργατών για την άψογη εκτέλεση των έργων (π.χ προγράμματα ΕΣΠΑ, υποστήριξη έργων σχετικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ίδρυση εταιρειών κ.α)
•Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης των έργων εντός του πεδίου εφαρμογής και των ορίων του προϋπολογισμού
•Χρήση κατάλληλων τεχνικών επαλήθευσης για τη διαχείριση των αλλαγών στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου
•Μέτρηση της απόδοσης του έργου, χρησιμοποιώντας κατάλληλα συστήματα, εργαλεία και τεχνικές
•Αναφορά και κλιμάκωση ζητημάτων στη διοίκηση, εφόσον είναι απαραίτητο
•Διαχείριση των σχέσεων με τον πελάτη και όλους τους ενδιαφερόμενους
•Ελαχιστοποίηση των κινδύνων του έργου
•Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με τρίτους/προμηθευτές
•Οικονομική παρακολούθηση και επίβλεψη των έργων
•Reporting στον Γενικό Διευθυντή αναφορικά με την πρόοδο των θεμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

Προφίλ Υποψηφίου
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ ΙΕΚ
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως Project Manager / Administrator τουλάχιστον τριών (3) ετών
•Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
•Ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια και ικανότητα ταυτόχρονης διεκπεραίωσης πολλών εργασιών
•Γνώση πληροφοριακών συστημάτων ΑΑΔΕ
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικό και γραπτό λόγο)

Παροχές

Παροχές Εταιρείας
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Ευκαιρίες εξέλιξης
•Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.