Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
9/7/2024

Ελεγκτής ποιότητας

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ | ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Bιομηχανία τροφίμων ζήτα για άμεση πρόσληψή για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι Βοιωτίας, Ελεγκτή ποιότητας.

Περιγραφή καθηκόντων θέσης:

 • Ο/Η κάτοχος της θέσης αναφέρεται στον Διευθυντή Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας
 • Πραγματοποίηση ελέγχων κατά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων
 • Πραγματοποίηση ελέγχων για την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων
 • Πραγματοποίηση ελέγχων για την τήρηση των διαδικασιών και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 • Πραγματοποίηση ελέγχων για την τήρηση των αρχών GMP – GHP από το προσωπικό κατά τη παραγωγική διαδικασία
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση των δοκιμών που πραγματοποιούνται για την βελτίωση των ποιοτικών παραμέτρων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων (γνώσεις παραγωγικής διαδικασίας αρτοποίησης θα εκτιμηθούν ανάλογα)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ και εφαρμογών MS office
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Επαγγελματική νοοτροπία και ομαδικό πνεύμα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Εργασία σε βάρδιες

 • Κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής

Παροχές

 • Αποδοχές ανάλογες των προσόντων
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Αίτηση - Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.