Η αγγελία εργασίας έχει λήξει

2/6/2023

Πολιτικός Μηχανικός / Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανικοί ΑΕΙ / ΤΕΙ - Επιστήμες

Πόλη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Απασχόληση Πλήρης απασχόληση
Επίπεδο Σπουδών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Περιγραφή

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο / Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για πλήρη απασχόληση ως Σύμβουλος Ασφάλειας & Υγείας σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας,Υγείας, Περιβάλλοντος στο πεδίο του έργου
 • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και περιβάλλοντος και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
 • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
 • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
 • τη συμμετοχή στα safety meetings

Απαραίτητα Προσόντα

 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
 • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
 • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
 • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
 • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

Παροχές

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας