Τμήμα HR | Παρακίνηση προσωπικού με αποτελεσματικές μεθόδους

Επιχειρηματικότητα

03/01/2023 16:52:00

Πώς μπορεί το τμήμα HR να παρέχει κίνητρα στο προσωπικό; Γιατί πρέπει να το παρακινεί συνέχεια ώστε να μπορεί να διατηρεί την εργασιακή ικανοποίηση σε υψηλά επίπεδα;

Η παρακίνηση αναφέρεται στο πόσο ενθουσιασμένοι και χαρούμενοι είναι οι εργαζόμενοι στο ρόλο τους. Αν ένας υπάλληλος έχει κίνητρο, είναι πιο πιθανό να εργαστεί καλά. Τα κίνητρα βοηθούν στην προσέλκυση και τη διατήρηση υποψηφίων/προσωπικού και την αύξηση της παραγωγικότητας γενικότερα σε μία επιχείρηση. 

Σύμφωνα με άρθρο του Bytesize, το να έχει κίνητρα το προσωπικό, προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις όπως:

Χαμηλά επίπεδα απουσιών - οι εργαζόμενοι απουσιάζουν λιγότερες ημέρες για λόγους υγείας ή άλλους. Οι παρακινημένοι υπάλληλοι είναι πιθανότερο να θέλουν να είναι στη δουλειά παρά να λείπουν.
Διατήρηση εργαζομένων - χαμηλά επίπεδα εναλλαγής προσωπικού. Εξαιρετικά σημαντικό για τις εταιρείες, καθώς οι εργαζόμενοι, μένοντας για καιρό σε μία επιχείρηση, αποκτούν εμπειρία και επιπλέον μειώνεται το κόστος προσλήψεων. Επίσης, χρειάζεται λιγότερη εκπαίδευση.
Βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων - αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι εργαζόμενοι είναι πιθανότερο να αποδεχτούν αλλαγές χωρίς διενέξεις και είναι λιγότερο πιθανό να αναλάβουν νομική ή εργατική δράση κατά των διευθυντών.
Βελτιωμένη απόδοση - οι παρακινημένοι εργαζόμενοι γενικότερα εργάζονται πιο σκληρά, φτάνουν στην ώρα τους και εστιάζουν στα καθημερινά τους καθήκοντα. Οι δείκτες παραγωγικότητας μπορούν να αυξηθούν και τα συνολικά αποτελέσματα της επιχείρησης να είναι υψηλότερα.
Βελτιωμένη ποιότητα και εξυπηρέτηση πελατών - οι εργαζόμενοι με κίνητρα είναι πιο πιθανό να εργάζονται με υψηλότερα πρότυπα και να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια για τη δημιουργία προϊόντων υψηλότερης ποιότητας. Όσοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους υπηρεσιών είναι επίσης πιο πιθανό να παρέχουν υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών και να είναι πιο ενθουσιώδεις για τον ρόλο τους.

Τρόποι παρακίνησης με οικονομικό όφελος
Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά μεθόδων για να παρακινήσουν τους υπαλλήλους τους. Το οικονομικό κίνητρο περιλαμβάνει την παρακίνηση των εργαζομένων με χρήματα και γενικά πράγματα που σχετίζονται με χρήματα. Οι κύριες μέθοδοι οικονομικών κινήτρων, που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις είναι οι αποδοχές, οι μισθοί, οι αμοιβές που σχετίζονται με την απόδοση, ο επιμερισμός των κερδών και τα πρόσθετα οικονομικά οφέλη.

Εταιρείες που θέλουν να επιτυγχάνουν υψηλή ικανοποίηση στο προσωπικό τους παρέχουν:

  •     Ικανοποιητικούς μισθούς – όχι χαμηλότερους σε σχέση με τους ανταγωνιστές
  •     Διαμοιρασμό κερδών – αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι πιθανό να εργάζονται σκληρότερα - εάν η επιχείρηση έχει περισσότερα κέρδη, τότε κάθε εργαζόμενος θα κερδίσει περισσότερα χρήματα.
  •     Bonus – το bonus είναι μια μορφή πρόσθετης αμοιβής και συγκεκριμένα χρήματα που καταβάλλονται σε έναν υπάλληλο για την πολύ καλή του απόδοση.
  •     Προμήθεια – η προμήθεια είναι χρήματα που καταβάλλονται εκτός από έναν κανονικό μισθό για να βοηθήσουν στην παρακίνηση των εργαζομένων. Η προμήθεια συνήθως δίνεται ως ποσοστό μιας πώλησης ή ως καθορισμένο χρηματικό ποσό ανά πώληση.
  •     Πρόσθετα οικονομικά οφέλη – οι πρόσθετες παροχές είναι επιπλέον προνόμια που απονέμονται στους υπαλλήλους, όπως εκπτώσεις προσωπικού, εταιρικό αυτοκίνητο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, δωρεάν διακοπές, επιπλέον επίδομα διακοπών, δωρεάν στάθμευση ή μεταφορά ή δωρεάν φαγητό και ποτό.

Τρόποι παρακίνησης χωρίς οικονομικό όφελος

Εκτός από τα οικονομικά, μία εταιρεία μπορεί να παρέχει στους υπαλλήλους της μία σειρά από κίνητρα που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην παρακίνησή τους.

Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι:

Διεύρυνση του ρόλου: Η διεύρυνση της εργασίας συνεπάγεται πρόσθετα καθήκοντα στους υπαλλήλους ως μέρος του καθημερινού τους ρόλου. Ο στόχος της διεύρυνσης των θέσεων εργασίας είναι να καταστήσει έναν ρόλο πιο ενδιαφέροντα και ποικίλο για να παρακινήσει τους εργαζόμενους.
Εναλλαγή εργασιών: Σκοπό έχει να αποφευχθεί οι υπάλληλοι να νιώσουν ότι βαριούνται. Μπορεί να περιλαμβάνει την εναλλαγή ρόλων ή την εναλλαγή καθηκόντων στον ίδιο ρόλο.
Εμπλουτισμός εργασίας: Ο εμπλουτισμός εργασίας περιλαμβάνει την ενίσχυση των ρόλων των εργαζομένων μέσω της παροχής ενός ευρύτερου φάσματος πιο απαιτητικών εργασιών για να ολοκληρώσουν κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο συχνά δίνεται στους εργαζόμενους μεγαλύτερη ευθύνη, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν περισσότερες αποφάσεις και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν περισσότερο λόγο για τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνουν το ρόλο τους. 
Ενδυνάμωση ρόλου με περισσότερες δικαιοδοσίες: Η ενδυνάμωση αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις για τους καθημερινούς τους ρόλους. Το να είσαι πιο εξουσιοδοτημένος σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να λαμβάνεις περισσότερες αποφάσεις. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για τους εργαζόμενους, καθώς τους κάνει να αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και παράλληλα τους εμπιστεύονται.
Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση μπορεί να παρακινήσει τους εργαζόμενους κάνοντας τους πιο σίγουρους για το ρόλο τους, δίνοντάς τους πολύτιμες δεξιότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε μελλοντική προαγωγή και κάνοντας τους να αισθάνονται ότι τους εκτιμά μια επιχείρηση.

Το τμήμα HR - είτε σε μικρές είτε σε μεγάλες επιχειρήσεις - καλείται να βρίσκει και να εφαρμόζει μεθόδους παρακίνησης του προσωπικού με σκοπό την υψηλή εργασιακή ικανοποίηση. Ο ρόλος του, σαφώς, δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό αλλά είναι απαιτητικός και πολύπλευρος. Αν εργάζεστε σε αντίστοιχο τμήμα και θέλετε να το κάνετε πιο ισχυρό ή είστε νέος-α στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού και θέλετε να ενισχύσετε άμεσα τις δεξιότητές σας και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας μπορείτε να παρακολουθήσετε το νέο, online Advanced ACTA-Certified Course «HR Manager - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού», που παρέχεται από το Skillbox.