Είσοδος

Hotel Manager: Λήγει το Early Bird - Τελευταίες εγγραφές

Εκπαίδευση

01/10/2020 15:36:00

Ξεχωρίστε με την εκπαίδευση σας στο Ξενοδοχειακό Management. 

Εργαστείτε στον τουρισμό ενισχύοντας το βιογραφικό σας με εφόδια που είναι χρήσιμα για τον ξενοδοχειακό κλάδο.

ADVANCED CERTIFIED COURSE by ACTA 
Hotel Manager & Σύγχρονη Διοίκηση Ξενοδοχειακής Μονάδας
Έναρξη: 12 Οκτωβρίου 2020 | Διάρκεια: 4 εβδομάδες - 30 ώρες | Εκπαίδευση: Online
Early Bird -25% έως 5 Οκτωβρίου 2020
ΚΛΕΙΣΤΕ ΘΕΣΗ

Είτε είναι η πρώτη σας επαφή με το αντικείμενο, είτε εργάζεστε και θέλετε να προσφέρετε περισσότερα στην επιχείρηση που σας απασχολεί, αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει μέσα από πρακτικά παράδειγμα να βελτιώσετε την αποδοτικότητα σας σε κάθε τμήμα.

Ακόμη, για όσους έχουν ξενοδοχειακές μονάδες, αυτό το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να κάνετε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα αναπτύξουν στρατηγικά την επιχείρηση σας και θα σας δώσει ιδέες για άμεση εφαρμογή προς αύξηση της επισκεψιμότητας.

Συνοπτικά μέσα από το online σεμινάριο του Skillbox.gr θα μάθετε:

 • Τις βασικές αρχές του Management
 • Τη βασική ορολογία του τουρισμού
 • Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί ένας σύγχρονος manager στην καθημερινότητα του για την ομαλή λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας
 • Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη βιομηχανία του τουρισμού και περαιτέρω συζήτηση για να γίνει αντιληπτή η δυναμική του
 • Τη μεθοδολογία και τους τρόπους για να εξασφαλιστεί η σωστή οργάνωση της τουριστικής μονάδας
 • Να δημιουργεί ικανοποιημένους πελάτες και να αναλύει τα ποιοτικά και οικονομικά αποτελέσματα
 • Τη δομή και την οργάνωση μιας τουριστικής μονάδας, τα επιμέρους τμήματα λειτουργίας (Front Office, Back office, Housekeeping, Συντήρησης)
 • Την αξία του ρόλου του Διευθυντή στο χειρισμό διαφόρων καταστάσεων
 • Τις διαδικασίες εύρεσης προσωπικού, πώς προλαμβάνουμε και πώς εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας
 • Να αντιλαμβάνεται βασικά οικονομικά μεγέθη, τους φόρους, καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μία τουριστική μονάδα
 • Να διαχειρίζεται τα παράπονα και τα διαδικτυακά σχόλια
 • Πώς θα πρέπει να λειτουργεί ένα σύγχρονο κατάλυμα όσον αφορά τις πωλήσεις, το marketing και την απαραίτητη εξωστρέφεια, που θα πρέπει να το διακρίνει

Κάντε την εγγραφή σας εξασφαλίζοντας την καλύτερη τιμή μέχρι τη Δευτέρα, 5/10