Θέσεις Εργασίας Μηχανικοί Αυτοκινήτων & Τεχνίτες \ Μερική απασχόληση (1)