ΕΙΣΟΔΟΣ

ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | Θέσεις Εργασίας

ASD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 11-25
| ΚλάδοςΧρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ιστοσελίδαwww.asd-sa.gr

Η εταιρεία μας έχει πολυετή παρουσία στον χώρο των οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και οργάνωσης επιχειρήσεων σε πολύ υψηλό επίπεδο.Η συνεργασία με τα στελέχη της A.S.D. Οικονομικοί Σύμβουλοι δίνει στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία, κύρος και ασφάλεια.
Τα κατάλληλα εργαλεία, οι αναφορές  που έχουμε αναπτύξει και η συνεχής εκπαίδευση παράγουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να χαράξει την στρατηγική της, μέσα από τον καθορισμό των τακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν.Προτεραιότητά μας η πλήρης κάλυψη των αναγκών του πελάτη.  Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και προχωράμε μαζί. 

Θέσεις Εργασίας

25/02/2021
Λογιστής - Λογίστρια (εξειδίκευση στην Μισθοδοσία)
Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Πλήρης
25/02/2021
Βοηθός Λογιστή
Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση
Πόλη: ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
Πλήρης