Διανομέας / Delivery - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Διανομέα / Delivery θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Διανομείς / Delivery.

Τι κάνει ένας Διανομέας / Delivery;

Ο Διανομέας / Delivery, που εργάζεται σε επιχείρηση εστίασης, αναλαμβάνει να μεταφέρει τις παραγγελίες στις διευθύνσεις που του δίνονται. Η μεταφορά γίνεται συνήθως με τη χρήση δικύκλου και προϋποθέτει από τον διανομέα την κατοχή διπλώματος οδήγησης δικύκλου και την εμπειρία οδήγησής του. Επιπλέον, είναι υπεύθυνος για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών, ενώ διαθέτει ταμείο για τις συναλλαγές με τους παραλήπτες. 

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Διανομέας / Delivery;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Κατάστημα μαζικής εστίασης αναζητά Διανομέα / Delivery για τη μεταφορά των παραγγελιών σε περιοχές κοντινές από το κατάστημα με τη χρήση δικύκλου.

Αρμοδιότητες

 •  Επικοινωνία με τα τμήματα της κουζίνας για τον χρόνο ετοιμασίας των παραγγελιών
 •  Τοποθέτηση παραγγελιών στον αποθηκευτικό χώρο του δικύκλου
 •  Οργάνωση διαδρομών
 •  Έγκαιρη παράδοση
 •  Παράδοση σωστών παραγγελιών στις σωστές τοποθεσίες
 •  Έλεγχος παραγγελιών και βεβαίωση ότι έχουν παραδοθεί όλες
 •  Διαχείριση ταμείου
 •  Άριστη εξυπηρέτηση των παραληπτών
 •  Υπεύθυνος για τη λειτουργία του δικύκλου και σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης

Απαραίτητα προσόντα

 •  Κάτοχος διπλώματος δικύκλου
 •  Γνώση διαχείρισης ταμείου
 •  Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (πρωινές & βραδινές)
Ικανότητες & Δεξιότητες
 •  Αντιληπτική - Υπολογιστική ικανότητα
 •  Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 •  Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 •  Ευγένεια και χαμογελαστή προσωπικότητα