Αρτοποιός / Τεχνίτης Αρτοποιίας - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Αρτοποιό / Τεχνίτη Αρτοποιίας θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Αρτοποιούς / Τεχνίτες Αρτοποιίας.

Τι κάνει ένας Αρτοποιός / Τεχνίτης Αρτοποιίας;

Ο Αρτοποιός / Τεχνίτης αρτοποιίας ασχολείται με την παραγωγή διαφόρων ειδών ψωμιού, αρτοσκευασμάτων, είτε αυτά είναι γλυκές είτε αλμυρές παρασκευές. Έτσι, ο σύγχρονος αρτοποιός χρειάζεται να διαθέτει και γνώσεις ζαχαροπλαστικής, ώστε να μπορεί να εκτελεί τις συνταγές του, ενώ και στην περίπτωσή του απαιτείται δημιουργική σκέψη και εφαρμογή νέων τεχνικών, για να δημιουργήσει νέες συνταγές, εύγεστες και πρωτότυπες.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Αρτοποιός / Τεχνίτης Αρτοποιίας;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Το αρτοποιείο μας αναζητά έμπειρο αρτοποιό που θα αναλάβει την οργάνωση του εργαστηρίου και την παρασκευή αρτοσκευασμάτων.

Αρμοδιότητες

 •  Προετοιμασία του χώρου της κουζίνας και των μηχανημάτων για την έναρξη της παραγωγής
 •  Αρμόδιος για την παρασκευή όλων των παράγωγων αρτοσκευασμάτων (πχ δοσολογίες υλικών, ζύμη, τελικό αποτέλεσμα)
 •  Επίβλεψη βοηθών κουζίνας για την ομαλή λειτουργία της κουζίνας
 •  Δοκιμή όλων των παραγόμενων προϊόντων πριν τοποθετηθούν στα ράφια
 •  Εκτέλεση παραγγελιών από πελάτες (πχ γλυκά για εκδηλώσεις, τούρτες και αρτοποιήματα)
 •  Παρακολούθηση αποθεμάτων
 •  Υπεύθυνος αποθήκης, παραγγελίες από προμηθευτές
 •  Διατύπωση προτάσεων για αλλαγές και δημιουργία νέων συνταγών
 •  Επικοινωνία με τη διοίκηση για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου

Απαραίτητα προσόντα

 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •  Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας
 •  Γνώσεις τεχνικών ζαχαροπλαστικής
 •  Τεχνική κατάρτιση στη χρήση επαγγελματικών συσκευών αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής
 •  Γνώση και συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και με τα πρότυπα HACCP
Δεξιότητες & Ικανότητες
 •  Δυνατότητα εργασίας νωρίς το πρωί
 •  Δεξιοτεχνία
 •  Δημιουργική σκέψη και φαντασία
 •  Συνέπεια
 •  Ικανότητα συνεργασίας & διαχείρισης ομάδας
 •  Ικανότητα εργασίας υπό πίεση