Υπεύθυνος Καταστήματος Εστίασης - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Υπεύθυνο Καταστήματος Εστίασης θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Υπεύθυνους Καταστημάτων Εστίασης.

Τι κάνει ένας Υπεύθυνος Καταστήματος Εστίασης;

Ο Υπεύθυνος Καταστήματος είναι αυτός που οργανώνει την λειτουργία ενός καταστήματος εστίασης, είτε αυτό είναι café-bar είτε εστιατόριο. Έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας όλων των επιμέρους πόστων και εξασφαλίζει ότι ο πελάτης θα έχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Η θέση του είναι κομβικής σημασίας και προϋποθέτει εμπειρία αρκετών ετών σε καταστήματα εστίασης για την ανάληψή της. Ο υπεύθυνος χρειάζεται να έχει περάσει από τα περισσότερα πόστα στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Επίσης, προϋποθέτει την καθημερινή του παρουσία στο κατάστημα στις ώρες λειτουργίας του και ιδίως τις ώρες αιχμής, για να μπορεί να επιβλέπει τις διαδικασίες. 

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Υπεύθυνος Καταστήματος Εστίασης;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Bar-Restaurant αναζητά Υπεύθυνο Καταστήματος, ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση και την διαχείριση της λειτουργίας του.

Αρμοδιότητες

 •  Υπεύθυνος προσλήψεων του προσωπικού
 •  Εκπαίδευση & κατάρτιση του προσωπικού σε τεχνικά θέματα
 •  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα βαρδιών προσωπικού
 •  Φροντίδα για την ομαλή λειτουργία των πόστων
 •  Εξασφάλιση ότι υπάρχει συντονισμός στο προσωπικό για την άμεση παράδοση των παραγγελιών (κουζίνας και service, service και bar)
 •  Αρμόδιος για τις προμήθειες (Επικοινωνία, διαχείριση, Διαπραγμάτευση τιμών)
 •  Τακτικά meetings με το προσωπικό για την επίλυση προβλημάτων ή δυσλειτουργιών
 •  Εκπαίδευση προσωπικού στον τρόπο εξυπηρέτησης του πελάτη
 •  Αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού
 •  Οικονομική διαχείριση, τήρηση βιβλίων εσόδων και εξόδων
 •  Διατύπωση προτάσεων για αλλαγές και αναπροσαρμογή του καταλόγου
 •  Διασφάλιση ότι ο χώρος διατηρείται καθαρός και περιποιημένος
 •  Διαχείριση παραπόνων από τους πελάτες με αποτελεσματικό τρόπο
 •  Φιλική προσέγγιση στους πελάτες & δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας, ώστε να επιστρέψουν

Απαραίτητα προσόντα

 •  Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε κατάστημα εστίασης (επιθυμητά ως Barista ή Υπεύθυνος)
 •  Εμπειρία στη χρήση επαγγελματικών μηχανών παρασκευής καφέ
 •  Εμπειρία στην παραγωγή cocktails
 •  Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 •  Άριστη χρήση Η/Υ και υπολογιστικά προγράμματα(Word, Excel)
Ικανότητες & Δεξιότητες
 •  Επικοινωνιακές δεξιότητες
 •  Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού
 •  Οργανωτικές δεξιότητες
 •  Φιλική προσωπικότητα και διάθεση
 •  Προσεγμένη εμφάνιση
 •  Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 •  Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη