Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Τεχνικούς Ιατρικών Οργάνων

Τι κάνει ένας Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων;

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζει τους εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ιατρικό κλάδο. Οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής ή οι Τεχνικοί Ιατρικών οργάνων μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές εταιρείες βιοϊατρικής τεχνολογίας, σε ιδιωτικές κλινικές ή δημόσια νοσοκομεία. Η εργασία τους χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που στόχο έχει την επιστημονική έρευνα, την κατασκευή ιατρικών οργάνων & μηχανημάτων, την εγκατάσταση, την επισκευή, τη συντήρηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κ.α. 

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού στην Αθήνα αναζητά Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ή Τεχνικό Ιατρικών Οργάνων για θέση πλήρους απασχόλησης. 

Αρμοδιότητες

  •  Εγκατάσταση ιατρικών μηχανημάτων (π.χ. συμπυκνωτές οξυγόνου, αναπνευστικές συσκευές)
  •  Τεχνική υποστήριξη των συσκευών διάγνωσης και θεραπείας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους
  •  Καθοδήγηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού (π.χ. Ιατροί, Ακτινολόγοι) ως προς την ορθή χρήση των ιατρικών μηχανημάτων 

Απαραίτητα προσόντα

  •  Πτυχίο Μηχανικών Βιοϊατρικής ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων (βεβαίωση ΕΟΠΠΕΠ)
  •  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  •  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  •  Δίπλωμα οδήγησης (για εγκαταστάσεις μηχανημάτων σε περιπτώσεις νοσηλείας κατ' οίκον)
  •  Δυνατότητα ταξιδιών
  •  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)