Βοηθός Εργοθεραπευτή - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Βοηθό Εργοθεραπευτή θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Βοηθούς Εργοθεραπευτή.

Τι κάνει ένας Βοηθός Εργοθεραπευτή;

Ο Βοηθός Εργοθεραπευτή είναι ο πιστοποιημένος επαγγελματίας που εργάζεται στο χώρο της υγείας υπό την εποπτεία του Εργοθεραπευτή. Ως Βοηθός συμμετέχει στην πρακτική εφαρμογή της θεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες, έχουν αναπηρίες ή περιορίζονται στην εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ άτομα με αισθητηριακές διαταραχές, ηλικιωμένους). Οι Βοηθοί Εργοθεραπείας μπορούν να απασχοληθούν ως μισθωτοί σε ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, ειδικά σχολεία, δομές ψυχικής υγείας, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις κ.ά.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Βοηθός Εργοθεραπευτή;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Κέντρο Ειδικών Θεραπειών στην Αθήνα ενδιαφέρεται να προσλάβει Βοηθό Εργοθεραπευτή για θέση πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 •  Υποστήριξη της θεραπευτικής παρέμβασης υπό την καθοδήγηση του Εργοθεραπευτή (π.χ σχεδιασμός παρέμβασης, κατασκευή βοηθημάτων εργοθεραπείας, διευκόλυνση εφαρμογής στην περίπτωση ομαδικών προγραμμάτων)
 •  Υποδοχή του ασθενή στον ειδικό χώρο εφαρμογής εργοθεραπείας
 •  Τακτοποίηση των εργοθεραπευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις συνεδρίες
 •  Οργάνωση αρχείου ασθενών - πελατών με την καταγραφή του ιστορικού των συνεδριών εργοθεραπείας

Απαραίτητα προσόντα

 •  Πτυχίο Βοηθού Εργοθεραπείας ΙΕΚ
 •  Πιστοποίηση επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΟΠΠΕΠ)
 •  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 •  Γνώση ανατομίας του ανθρώπινου σώματος
 •  Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ικανότητες & δεξιότητες
 •  Κριτική σκέψη
 •  Δημιουργικότητα
 •  Επικοινωνιακές δεξιότητες
 •  Ικανότητα προσέγγισης παιδιών
 •  Υπομονή
 •  Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία