Εργοθεραπευτής - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Εργοθεραπευτή θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Εργοθεραπευτές.

Τι κάνει ένας Εργοθεραπευτής;

Ο Εργοθεραπευτής αποτελεί τον εξειδικευμένο επαγγελματία, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με σκοπό την κινητοποίηση, ενδυνάμωση & διευκόλυνση των δυνατοτήτων των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα ο ρόλος του σχετίζεται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της θεραπευτικής παρέμβασης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διεκπεραίωση καθημερινών δραστηριοτήτων (π.χ. προσωπική υγιεινή, διαδικασία πρόσληψης τροφής, ένδυσης κλπ). Οι Εργοθεραπευτές έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις σε ιδιωτικά κέντρα υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής, σε κλινικές αποκατάστασης, σε νοσοκομεία ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Εργοθεραπευτής;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στη Θεσσαλονίκη ζητά Εργοθεραπευτή - Εργοθεραπεύτρια για πλήρη απασχόληση.

Αρμοδιότητες

  •  Λήψη ιστορικού και διερεύνηση των αναγκών του θεραπευόμενου (π.χ. χρήση ειδικών tests)
  •  Σχεδιασμός και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης σε παιδιά και ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αντιληπτικής και αισθητηριακής επεξεργασίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και κινητικότητας
  •  Συνεργασία με τους γονείς των παιδιών που χρειάζονται εργοθεραπεία με κύριο στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους αλλά και την καθοδήγησή τους στα πλαίσια της καθημερινότητας
  •  Δημιουργία αρχείου ατομικού φακέλου αναφορικά με το ιστορικό και την αξιολόγηση της θεραπευτικής πορείας του θεραπευόμενου
  •  Συνεργασία με το ειδικό επιστημονικό προσωπικό π.χ Φυσικοθεραευτές για την αντιμετώπιση κινητικών δυσκολιών 

Απαραίτητα προσόντα

  •  Πτυχίο Εργοθεραπείας ΤΕΙ
  •  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  •  Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  •  Ικανότητα σχεδιασμού προγράμματος παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
  •  Επικοινωνιακές δεξιότητες