Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για το Βοηθό Νοσηλευτικές Μαιευτικής θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Βοηθό Νοσηλευτικής Μαιευτικής.

Τι κάνει ένας Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής;

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής εργάζεται σε δημόσια νοσοκομεία, σε ιδιωτικές κλινικές, μαιευτήρια, κέντρα υγείας και σε μονάδες νεογνών. Ο ρόλος του είναι η εισαγωγή του ασθενούς στο περιβάλλον του νοσοκομείου και ιδιαίτερα αυτή του χειρουργείου, η προεγχειρητική προετοιμασία, η εφαρμογή των οδηγιών του ιατρού και  του νοσηλευτικού προσωπικού, η μετεγχειρητική υποστήριξη σε ασθενείς γυναικολογικών επεμβάσεων ή σε λοχεία. Οι Βοηθοί Νοσηλευτικής Μαιευτικής είναι απόφοιτοι ΙΕΚ και λαμβάνουν στην αρχή Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και στη συνέχεια πετυχαίνοντας τις εξετάσεις πιστοποίησης λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Ιδιωτική γυναικολογική κλινική, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της υγείας ζητάει Βοηθούς Νοσηλευτικής Μαιευτικής για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Καθαριότητα του ασθενή – προεγχειρητική προετοιμασία
 • Μέτρηση σημείων σφίξεις, αρτηριακή πίεση και θερμοκρασία
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των γυναικολόγων και του μαιευτικού προσωπικού
 • Διαδραματίζει ενεργό ρόλο κατά τη διαδικασία του τοκετού είτε ως εργαλειοδότης είτε ως νοσηλευτής κίνησης 
 • Συμπληρώνει το βιβλίο τοκετού και το χειρουργικό νοσηλευτικό φυλλάδιο
 • Επιλέγει, χρησιμοποιεί και φροντίζει για την καλή κατάσταση όλων των εργαλείων, οργάνων και συσκευών που χρειάζονται

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΙΕΚ αντίστοιχης σχολής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Δεκτικότητα σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές 
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υπομονή και υπευθυνότητα