Υπάλληλος Λογιστηρίου - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Υπάλληλο Λογιστηρίου θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Υπάλληλο Λογιστηρίου.

Τι κάνει ένας Υπάλληλος Λογιστηρίου;

Ο Υπάλληλος Λογιστηρίου ανήκει στο ομώνυμο τμήμα και η θέση του είναι υποστηρικτική, καθώς εκτός από λογιστική υποστήριξη εκτελεί και καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του τμήματος. Εκτελεί τις λογιστικές εγγραφές χρησιμοποιώντας λογιστικά προγράμματα και λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Λογιστή.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Υπάλληλος Λογιστηρίου;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή Υποστήριξη του τμήματος Λογιστηρίου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτες
 • Καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Αρχειοθέτηση
 • Ενημέρωση των καρτελών πελατών, προμηθευτών
 • Έλεγχος καθημερινών εισπράξεων πελατών / πληρωμών προμηθευτών και λογαριασμών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων όπως Atlantis, Entersoft, Softone, Epsilon Net, Singular Enterprise 
 • Γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων 
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Χρήσιμες πληροφορίες

Σε πολλές περιπτώσεις σε θέσεις data entry στο τμήμα Λογιστηρίου δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση το πτυχίο Λογιστικής/Χρηματοοικομικής κατεύθυνσης.