Hotel Manager - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Hotel Manager θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Hotel Manager.

Τι κάνει ένας Hotel Manager;

Ο Hotel Manager βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας ενός ξενοδοχείου. Είναι υπεύθυνος για όλες τις πτυχές των λειτουργιών του και τις καθημερινές εργασίες παρέχοντας υποστήριξη σε όλα τα τμήματα. Ο ρόλος του περιλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό της λειτουργίας του ξενοδοχείου και συνεργάζεται στενά με την ιδιοκτησία, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι. Ηγείται, καθοδηγεί και διαμορφώνει την κουλτούρα του ξενοδοχείου. Διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και τις δαπάνες, παρακολουθεί τις πωλήσεις και αναλύει οικονομικές πληροφορίες. Κυρίαρχο μέλημά του είναι η ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων, η οποία διασφαλίζεται με την ορθή διαχείριση όλων των manager των επιμέρους τμημάτων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του ποσοστού πληρότητας και τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών. Ο ρόλος του είναι πολύπλευρος και σε συνάρτηση πάντα με το μέγεθος της ξενοδοχειακής μονάδας μπορεί να κληθεί να συμμετάσχει ενεργά σε ορισμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα να δράσει ως Οικονομικός Σύμβουλος ή ως Υπεύθυνος Προσωπικού. Στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνεται, επίσης, η τακτική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας. Ο Hotel Manager διαθέτει σπουδές στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών Μονάδων, αλλά η φύση της θέσης επιβάλλει την πολυετή εμπειρία σε διοικητικούς ρόλους στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Hotel Manager;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Ξενοδοχείο 5* στα Χανιά ζητά να προσλάβει Hotel Manager για μόνιμη εργασία.

Αρμοδιότητες

 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες στο ξενοδοχείο βάσει οργανογράμματος
 • Συνεργάζεται καθημερινά με τους επικεφαλής όλων των τμημάτων
 • Καθοδηγεί και ηγείται συναντήσεων με τους Προϊσταμένους/Managers των επιμέρους τμημάτων
 • Προσλαμβάνει και διαχειρίζεται το υψηλά ιστάμενο προσωπικό του ξενοδοχείου σε συνεργασία με τους HR
 • Διαμορφώνει την εταιρική κουλτούρα της ξενοδοχειακής μονάδας
 • Σχεδιάζει την πολιτική των παρεχόμενων υπηρεσιών και προτείνει αλλαγές, προσθήκες, βελτιώσεις
 • Παρουσιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας και αναλύει και ερμηνεύει οικονομικά μεγέθη και πληροφορίες
 • Χαράζει τη στρατηγική πωλήσεων και marketing του ξενοδοχείου
 • Μεγιστοποιεί την απόδοση των δωματίων μέσω σύγχρονων πρακτικών πωλήσεων και yield management προγραμμάτων
 • Διαχειρίζεται την κερδοφορία του ξενοδοχείου και διασφαλίζει πως επιτυγχάνονται οι στόχοι εσόδων και παράλληλα η μέγιστη ικανοποίηση των επισκεπτών
 • Επικοινωνεί προσωπικά με τους πελάτες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο
 • Συνεργάζεται και επικοινωνεί με εξωτερικούς παράγοντες, όπως τουριστικά πρακτορεία, προμηθευτές, συνεργάτες
 • Προγραμματίζει τις εργασίες συντήρησης ή ανακαίνισης της μονάδας
 • Συνεργάζεται με ελεγκτές για τη διασφάλιση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις και υπάρχει συμμόρφωση με τα πρότυπα
 • Συνεργάζεται και βοηθά τους event managers στην οργάνωση επιχειρηματικών εκδηλώσεων μεγάλων μεγεθών
 • Επιθεωρεί το Food & Beverage τμήμα στην περίπτωση εκδηλώσεων ή κατά τη διαμονή VIP προσώπων
 • Διαχειρίζεται εταιρικούς πελάτες ή νέους εταιρικούς πελάτες όταν απαιτείται
 • Συντάσσει reports για τους ιδιοκτήτες/μετόχους του ξενοδοχείου

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων ή Business Administration ή παρεμφερούς κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη πολυετής εμπειρία σε διοικητικές θέσεις σε ξενοδοχείο, ιδανικά ως Hotel ή Operations Manager
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση λογισμικών ξενοδοχειακού management
 • Γνώσεις Λογιστικής και Οικονομικής διαχείρισης
 • Ανεπτυγμένες ηγετικές και διοικητικές ικανότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες και επιχειρηματικό mindset
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση θα εκτιμηθούν