Βοηθός Λογιστή - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Βοηθό Λογιστή θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Βοηθό Λογιστή.

Τι κάνει ένας Βοηθός Λογιστή;

Ο Βοηθός Λογιστή ανήκει στο τμήμα του λογιστηρίου και αναφέρεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Ο ρόλος του είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς μέσα από την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, τον έλεγχο, την καταχώρηση και την ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών αντανακλάται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Οι καθημερινές αρμοδιότητες του Βοηθού Λογιστή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση των βιβλίων της εταιρείας, τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών στο λογιστικό πρόγραμμα (εισπράξεις, δαπάνες), καθώς και τη συμφωνία τραπεζών, πελατών, προμηθευτών.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Βοηθός Λογιστή;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εμπορική Εταιρεία εταιρεία ζητά Βοηθό Λογιστή για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και καταχώρηση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Συμφωνία με πελάτες και προμηθευτές για ανεξόφλητα τιμολόγια 
 • Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων 
 • Τήρηση Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας 
 • Ενημέρωση και έλεγχος των καρτελών πελατών, προμηθευτών
 • Υπολογισμό του ΦΠΑ συνεργασία με τον Λογιστή 
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες
 • Εβδομαδιαίες  αναφορές εσόδων-εξόδων 
 • Υλοποίηση εργασιών μηνιαίου κλεισίματος και οικονομικών αποτελεσμάτων σε συνεργασία με τον Λογιστή 
 • Τήρηση ταμείου (είσπραξη λογαριασμών και εξόφληση οφειλών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Γνώση λογιστικών προγραμμάτων (π.χ. Atlantis, Entersoft, Softone, Epsilon Net, Singular Enterprise)
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του Microsoft Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Γνώση τήρησης Βιβλίων Γ΄ Κατηγορίας
 • Εμπειρία στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ικανότητα τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 
 • Βασικές γνώσεις μισθοδοσίας
 • Γνώση φορολογικής νομοθεσίας
 • Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών & επίλυσης προβλημάτων