Υπεύθυνος Μισθοδοσίας - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον HR Assistant θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Υπεύθυνο Μισθοδοσίας.

Τι κάνει ένας Υπεύθυνος Μισθοδοσίας;

Ο Υπεύθυνος Μισθοδοσίας ανάλογα το μέγεθος της εταιρείας αποτελεί είτε μέρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού είτε του λογιστηρίου. Εξασφαλίζει ότι γίνονται οι πληρωμές των εργαζομένων, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των θεμάτων εργατικής νομοθεσίας και την επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες. Διενεργεί όλες τις ενέργειες προσλήψεων, αποχωρήσεων, συμβάσεων εργασίας με την προετοιμασία και υποβολή των αντίστοιχων εγγράφων στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Υπεύθυνος Μισθοδοσίας;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εμπορική Εταιρεία ζητά Υπεύθυνο Μισθοδοσίας για εργασία πλήρους απασχόλησης. Ο Υπεύθυνος θα ανήκει στο Λογιστήριο και θα αναφέρεται στην Οικονομική Διεύθυνση.

Αρμοδιότητες

 • Έκδοση μισθοδοσίας και αποδείξεων πληρωμής
 • Υπολογισμός και αποστολή ΑΠΔ 
 • Επικοινωνία με ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ)
 • Σύνταξη συμβάσεων εργασίας, μεταβολές ωραρίων, προσλήψεων, αποχωρήσεων, βεβαίωσης αποδοχών
 • Διαχείριση αδειών και ασθενειών
 • Διαχείριση ΕΡΓΑΝΗ
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για αλλαγές στην εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 
 • Διατήρηση αρχείου εργαζομένων 
 • Διαχείριση προγράμματος εργασίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής, Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση έκδοσης μισθοδοσίας απαραίτητη
 • Γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και των προγραμμάτων του MS Office (Word, Excel)
 • Γνώση χρήσης λογιστικών προγραμμάτων όπως: Business Μισθοδοσία/HRM, Entersoft CRM/ERP, PYLON, Atlantis κ.α.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες