Βοηθός Ακτινολόγου - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για το Βοηθό Ακτινολόγου θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Βοηθούς Ακτινολόγους.

Τι κάνει ένας Βοηθός Ακτινολόγου

Ο Βοηθός Ακτινολόγου μπορεί να εργαστεί σε κέντρα αποκατάστασης, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία κ.α. Βασική αρμοδιότητά του είναι να χειρίζεται τα ακτινοδιαγνωστικά μηχανήματα υπό την καθοδήγηση του Τεχνολόγου Ακτινολόγου. 

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Βοηθός Ακτινολόγου;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Ιδιωτικό ακτινολογικό εργαστήριο, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της υγείας, ζητά Βοηθό Ακτινολόγου για θέση πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

  • Χειρισμός μηχανημάτων ή συσκευών απεικονίσεων για τη λήψη ακτινοδιαγνωστικών απεικονίσεων υπό την παρακολούθηση του Ακτινολόγου
  • Λήψη των κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για την τήρηση των κανονισμών ακτινοπροστασίας του εξεταζόμενου
  • Έλεγχος των αναλώσιμων υλικών ως προς τη διαθεσιμότητά τους
  • Προετοιμασία ασθενών πριν την εξέταση

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΙΕΚ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ Βοηθού Ακτινολόγου ή αντίστοιχης ειδικότητας (Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας, Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων κ.ά.)
  • Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας – ΕΟΠΠΕΠ
  • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση των γενικών κανόνων δεοντολογίας, που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις των εργαζομένων στον τομέα της υγείας & τα δικαιώματα των ασθενών

Χρήσιμες πληροφορίες

Ο Βοηθός Ακτινολόγου ή Ακτινολογικών Εργαστηρίων μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Ιδιωτικά Ακτινολογικά Ιατρεία σε τμήματα Κλασσικής ακτινολογίας, Μαστογραφίας, Μέτρησης οπτικής πυκνότητας, Στεφανογραφίας και Αγγειογραφίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Ακτινοθεραπείας, Εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής (minedu.gov.edu).