Στέλεχος Τηλεφωνικών Πωλήσεων - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για το Στέλεχος Τηλεφωνικών Πωλήσεων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων.

Τι κάνει ένα Στέλεχος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Η θέση του Στελέχους Τηλεφωνικών Πωλήσεων αφορά την πώληση-προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα προγραμμάτων κινητής τηλεφωνίας, συνδρομητικής τηλεόρασης, προγραμμάτων ενέργειας, προϊόντων κ.α. Ο ρόλος του είναι αρκετά σημαντικός για τη διατήρηση και την αύξηση των πωλήσεων και του πελατολογίου της εταιρείας, αλλά και της διακράτησης (retention) των υφιστάμενων πελατών. Αποστολή του είναι - με τη μέθοδο των εξερχόμενων κλήσεων - να πληροφορήσει τον υποψήφιο πελάτη σχετικά με το νέο προϊόν ή υπηρεσία, να απαντήσει στα ερωτήματά του, με απώτερο σκοπό να τον πείσει να αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία ή να παραμείνει στην εταιρεία. Ο τρόπος που θα διαχειριστεί τις κλήσεις χρειάζεται να είναι αποτελεσματικός και αποδοτικός και η επικοινωνία πρέπει να διέπεται από σεβασμό και ευγένεια προς τον πελάτη/συνομιλητή.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Στέλεχος Τηλεφωνικών Πωλήσεων;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, αναζητά Στέλεχος για την τηλεφωνική προώθηση νέων προγραμμάτων κινητής & σταθερής τηλεφωνίας.

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με εν δυνάμει και υφιστάμενους πελάτες για την προώθηση των νέων προγραμμάτων
 • Ενημέρωση σχετικά με την καινούρια υπηρεσία (τι περιλαμβάνει, τιμές κλπ)
 • Παροχή πληροφοριών και απαντήσεων σε ερωτήματα των πελατών
 • Διαπραγμάτευση όρων πριν το κλείσιμο συμφωνίας
 • Καταχώρηση και ενημέρωση πληροφοριών στο σύστημα διαχείρισης πελατών της εταιρείας (CRM)
 • Καταγραφή των συμφωνιών με τους πελάτες στο σύστημα διαχείρισης της εταιρείας
 • Επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
Ικανότητες & Δεξιότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευχέρεια λόγου
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ευγένεια και φιλική διάθεση
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία στις συνθήκες
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες