Υπάλληλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Υπάλληλο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Υπάλληλο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Τι κάνει ένας Υπάλληλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών;

Ο ρόλος του Υπαλλήλου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών είναι ιδιαίτερα καθοριστικός για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, δεδομένου ότι ο ίδιος αποτελεί το συνδετικό κρίκο επικοινωνίας ανάμεσα στον πελάτη και την εταιρεία που εκπροσωπεί. Αποστολή του είναι να απαντήσει στα ερωτήματα των πελατών, να εξυπηρετήσει τα αιτήματά τους και να δώσει λύσεις σε αυτά και να διαχειριστεί ενδεχόμενα παράπονα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Ο τρόπος που θα απαντήσει σε αυτά χρειάζεται να είναι αποτελεσματικός, γρήγορος και αποδοτικός, πάντα, όμως με φιλικό και ψύχραιμο ύφος.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Υπάλληλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, αναζητά Υπάλληλο για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πελατών της.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο σε σύντομο διάστημα
 • Αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας
 • Ικανότητα αναγνώρισης των αιτημάτων των πελατών με στόχο την αποτελεσματική τους και γρήγορη εξυπηρέτηση
 • Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες
 • Ανταπόκριση στους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα

 • Προϋπηρεσία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστη χρήση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης (πχ CRM)
 • Άριστη χρήση του λόγου

Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές & κοινωνικές δεξιότητες
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Υπομονή, προθυμία για εξυπηρέτηση, ευγένεια
 • Αυτοπεποίθηση και δυναμισμός