Οδηγός Λεωφορείου - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Οδηγό Λεωφορείου θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Οδηγούς.

Τι κάνεις ένας Οδηγός Λεωφορείου

Ο Οδηγός Λεωφορείου είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των επιβατών από το σημείο εκκίνησης ως τον τελικό προορισμό τους. Ο Οδηγός Λεωφορείου οφείλει πρωτίστως να μεριμνά για την ασφάλεια των επιβατών τόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όσο και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. Επίσης, οφείλει να φροντίζει για την άνεσή τους και ενίοτε για την πληροφόρησή τους. Πρέπει ακόμη να εξασφαλίζει –στο μέτρο του δυνατού– την προσβασιμότητα όλων των ατόμων, ακόμη και αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή ομάδες μειωμένης κινητικότητας. Το μέγεθος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λεωφορείων, αλλά και η χρήση ειδικών υποδομών, επιβάλλουν την ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων και τεχνικής οδήγησης σε σχέση με τους υπόλοιπους οδηγούς.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Οδηγός Λεωφορείου;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού, ζητά Οδηγό Λεωφορείου για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

  • Έγκαιρη παραλαβή των εκδρομέων και μεταφορά τους στον τόπο προορισμού
  • Μέριμνα για ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση των εκδρομέων
  • Ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

  • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας (βλέπε χρήσιμες πληροφορίες)
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
  • Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης για Οδηγούς Λεωφορείων είναι τα παρακάτω:

Κατηγορία διπλώματος D (Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας): Λεωφορεία
Για οδηγούς Λεωφορείων υπάρχουν 2 υποκατηγορίες αδειών οδήγησης:

  1. Άδεια οδήγησης D1: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε Λεωφορείο έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μέγιστου μήκους 8m.
  2. Άδεια οδήγησης D: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε Λεωφορείο ανεξαρτήτως του αριθμού των επιβατών και του μήκους του.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) είναι απαραίτητο για κάθε οδηγό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Το ΠΕΙ πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα. Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.