Οδηγός Φορτηγού - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Οδηγό Φορτηγού θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Οδηγούς.

Τι κάνει ένας Οδηγός Φορτηγού;

Ο Οδηγός Φορτηγού είναι υπεύθυνος για τις παραλαβές των εμπορευμάτων και την παράδοση τους. Είναι σε συνεχή επικοινωνία με την αποθήκη της εταιρείας και το τμήμα των logistics για τις παραλαβές, καθώς και με τους πελάτες της εταιρείας για την παράδοση των εμπορευμάτων.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Οδηγός Φορτηγού;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επίπλων, ζητά Οδηγό Φορτηγού για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

  • Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις αποθήκες της εταιρείας
  • Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της εταιρείας
  • Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
  • Ευθύνη για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

  • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης (βλέπε χρήσιμες πληροφορίες)
  • Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
  • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ
  • Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:

1. Κατηγορία διπλώματος C (Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας): Φορτηγά

Η άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας δίνει το δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά μικτού βάρους άνω των 3,501 kg, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου εώς 750 kg.
Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες αδειών Γ’ κατηγορίας:
α) Άδεια οδήγησης C1: Φορτηγά από 3501 kg έως 7500 Kg και μέχρι 9 θέσεων (8 επιβάτες + 1 οδηγός).
β) Άδεια οδήγησης C: Φορτηγά από 3501 kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και μέχρι 9 θέσεων (8 επιβάτες + 1 οδηγός).

2. Κατηγορία διπλώματος D (Δίπλωμα Δ’ κατηγορίας): Λεωφορεία

Για οδηγούς Λεωφορείων υπάρχουν 2 υποκατηγορίες αδειών οδήγησης:
α) Άδεια οδήγησης D1: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε Λεωφορείο έως 16 θέσεων εκτός του οδηγού και μέγιστου μήκους 8m.
β) Άδεια οδήγησης D: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε Λεωφορείο ανεξαρτήτως του αριθμού των επιβατών και του μήκους του.

3) Κατηγορία διπλώματος CΕ (Δίπλωμα Ε’ κατηγορίας): Νταλίκες

Απαραίτητη προϋπόθεση ο οδηγός να έχει στην κατοχή του δίπλωμα Γ’ κατηγορίας (C ή C1).
Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες για τις άδειες οδήγησης για Νταλίκες:
α) Άδεια οδήγησης C1E: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε Nταλίκα μεικτού βάρους μέχρι 12.000 kg. Στην ουσία πρόκειται για συνδυασμό άδειας οδήγησης C1 με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg και υπό την προϋπόθεση ότι η μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 12.000 Kg.
β) Άδεια οδήγησης CE: Με την άδεια αυτή έχετε δικαίωμα να οδηγήσετε όλες τις Nταλίκες. Στην ουσία πρόκειται για συνδυασμό άδειας οδήγησης C με ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 Kg.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) είναι απαραίτητο για κάθε οδηγό των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Το ΠΕΙ πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση ή περιοδική κατάρτιση σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα. Τα ΠΕΙ διακρίνονται σε ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών και σε ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.

Πιστοποίηση ADR - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων
Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών επικίνδυνων εμπορευμάτων (A.D.R.) πρέπει να κατέχουν οι επαγγελματίες οδηγοί κάτοχοι των αδειών οδήγησης τουλάχιστον Β κατηγορίας και άνω όταν μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.