Αποθηκάριος - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Αποθηκάριο θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Αποθηκάριους.

Τι κάνει ένας Αποθηκάριος;

Ο Αποθηκάριος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης, τη διαχείριση και τον έλεγχο της μέσω πληροφοριακών συστημάτων ERP & WMS. Ελέγχει τόσο τις εισαγωγές εμπορευμάτων όσο και τις εξαγωγές από την αποθήκη χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία όπως RF Scanner ή PDA. Είναι αρμόδιος για τακτικές απογραφές της αποθήκης, για την καθημερινή ενημέρωση των αποθεμάτων καθώς και την στατιστική ανάλυση τους (ποσοτικός έλεγχος).

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Αποθηκάριος;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Η εταιρεία μας, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων, ζητά Αποθηκάριο για εργασία πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και έλεγχος της αποθήκης
 • Παραλαβή εμπορευμάτων και τακτοποίηση στην αποθήκη
 • Εκτέλεση παραγγελιών
 • Απογραφή αποθήκης ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 • Συνεχής ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας και ανάλυση δεδομένων
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση χρήσης ERP ή/και προγράμματος διαχείρισης αποθήκης WMS
 • Καλή γνώση προγραμμάτων MS Office (Word, Excel)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χρήσης RF Scanner ή PDA
 • Δυνατότητα χρήσης παλετοφόρων
 • Επιθυμητή η κατοχή διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος κλαρκ
 • Επιθυμητή η κατοχή πτυχίου ΤΕΙ