Ηλεκτρονικός - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Ηλεκτρονικό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Ηλεκτρονικό.

Τι κάνει ένας Ηλεκτρονικός;

Ο  Ηλεκτρονικός ειδικεύεται στην κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών συσκευών και συσκευών τεχνολογίας. Σχεδιάζει ηλεκτρονικά κυκλώματα και συστήματα, είναι σε θέση να επιδιορθώσει τέτοια κυκλώματα, παράλληλα μπορεί να εγκαταστήσει πολύπλοκα συστήματα ηλεκτρονικά (Radar, συστήματα αυτοματισμού σε εργοστάσια κ.ά). Η θέση απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία αποκτάται μέσω εξετάσεων. Επίσης, η κατάρτιση μπορεί να αποκτηθεί και μέσα από την φοίτηση σε ιδιωτικές σχολές ή και μέσω των αντίστοιχων τμημάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Ηλεκτρονικός;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Βιομηχανία ζητά να εντάξει στο δυναμικό της έμπειρο Ηλεκτρονικό για τη συντήρηση & τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συστημάτων της.

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Εντοπισμός προβλημάτων, αδυναμιών
 • Επίλυση και βελτιστοποίηση
 • Συντήρηση τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Ενημέρωση αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των τροποποιήσεων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Ηλεκτρονικής
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εμπειρία στην χρήση των κατάλληλων εργαλείων

Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Αντιληπτική ικανότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Πνεύμα συνεργασίας