Καθηγητής Ξένων γλωσσών - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τους Καθηγητές Ξένων γλωσσών θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Καθηγητές Ξένων γλωσσών.

Τι κάνει ένας Καθηγητής Ξένων γλωσσών;

Οι Καθηγητές ξένων γλωσσών δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και ο ρόλους τους έγκειται στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε παιδιά και ενήλικες. Η διδασκαλία βασίζεται στις αρχές εκμάθησης της εκάστοτε γλώσσας και προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών βάσει των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται για μια επιτυχή εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι Καθηγητές μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, παιδικούς σταθμούς ή σε φροντιστήρια εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Καθηγητής Ξένων γλωσσών;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στα Βόρεια Προάστια αναζητούν Καθηγήτρια για τη διδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

Θέση εργασίας μερικής απασχόλησης

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας και δραστηριοτήτων προσαρμοσμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
 • Δημιουργία ασφαλούς και υποστηρικτικού κλίματος στα παιδιά με σκοπό την σταδιακή επίτευξη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Ανάθεση ασκήσεων στο σπίτι και αξιολόγηση των παιδιών
 • Εφαρμογή δημιουργικών ομαδικών δραστηριοτήτων (projects) στην τάξη με σκοπό την διατήρηση του ενδιαφέροντος για την εκμάθηση αγγλικών
 • Παροχή ανατροφοδότησης στους γονείς σχετικά με τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών
 • Συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και διατήρηση ομαδικού κλίματος

Απαραίτητα προσόντα

 • Γνώση Αγγλικής σε επίπεδο μητρικής
 • Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου σχετικός με το αντικείμενο
 • Επαγγελματική εμπειρία 3 έτη τουλάχιστον σε μαθητές δημοτικού
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Δημιουργικό πνεύμα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας