Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τους Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τι κάνει ένας Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;

Οι Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι για την διδασκαλία της ειδικότητάς τους σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Ως επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης ή σε εκπαιδευτήρια.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Αλυσίδα Φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη ενδιαφέρεται να προσλάβει για το νέο σχολικό έτος Καθηγητές Φυσικής και Χημείας για τη διδασκαλία σε μαθητές της Γ΄Λυκείου.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση, προετοιμασία και προσαρμογή της διδασκόμενης ύλης αναλόγως των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών
 • Καθημερινή αξιολόγηση της επίδοσης με σκοπό την ανίχνευση δυσκολιών των μαθητών
 • Επιτήρηση των μαθητών κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμάτων στα πλαίσια προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Θερινή προετοιμασία των μαθητών της Γ΄Λυκείου
 • Τακτική ενημέρωση των γονέων αναφορικά με το προφίλ του κάθε μαθητή στην τάξη και την εξέλιξη του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Φυσικής  / Χημείας / Ελληνικής Φιλολογίας / Μαθηματικών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με το αντικείμενο
 • Εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ευελιξία
 • Μεταδοτικότητα
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός