Εισηγητής Σεμιναρίων - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τους Εισηγητές Σεμιναρίων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Εισηγητές Σεμιναρίων.

Τι κάνει ένας Εισηγητής Σεμιναρίων;

Οι Εισηγητές Σεμιναρίων δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαίδευσης και απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ένας Εισηγητής Σεμιναρίων ή Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι εξειδικευμένος σ’ ένα γνωστικό αντικείμενο και σε συνδυασμό με τις ικανότητες του έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και να υλοποιήσει τη διδασκαλία σε ενήλικες στα πλαίσια διεξαγωγής εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Τα σεμινάρια των Εισηγητών είναι σχεδιασμένα με σκοπό την απόκτηση πρακτικής γνώσης των εκπαιδευόμενων και εφαρμογή τους στην αγορά εργασίας. Οι Εισηγητές Σεμιναρίων παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα σε κολέγια, κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ), μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις (ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια).

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Εισηγητής Σεμιναρίων;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στη Θεσσαλονίκη αναζητά Εισηγητές Σεμιναρίων στους παρακάτω τομείς: Επιχειρηματικότητα, Οικονομικά, Πωλήσεις, Marketing, Πληροφορική, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Υγεία, Αισθητική, Τουρισμός.

Είδος απασχόλησης : εξωτερική συνεργασία.

** Τα σεμινάρια διενεργούνται απογευματινές - βραδινές ώρες. 

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και επιλογή της εκπαιδευτικής ύλης (θεωρητικό & πρακτικό μέρος) βασισμένη στις θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και το επίπεδο των εκπαιδευόμενων
 • Ικανότητα διεξαγωγής σεμιναρίων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στα πλαίσια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και στην δια ζώσης διδασκαλία
 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας με την ενθάρρυνση των εκπαιδευόμενων για συμμετοχή
 • Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση την ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο σχολής Οικονομικών, Πληροφορικής, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επαγγελμάτων κλπ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στον κλάδο ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εκπαιδευτική εμπειρία 3 ετών τουλάχιστον
 • Άδεια πιστοποιημένου εκπαιδευτή από ανάλογο φορέα ή οργανισμό
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση Η/Υ

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Μεταδοτικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Θετική διάθεση
 • Οργάνωση και μεθοδικότητα
 • Ευελιξία