Ειδικός Παιδαγωγός - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

 Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον/την Ειδικό/ή Παιδαγωγό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Ειδικούς Παιδαγωγούς.

Τι κάνει ένας Ειδικός Παιδαγωγός;

Ο Ειδικός Παιδαγωγός δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης. Αποτελεί τον εξειδικευμένο επαγγελματία Ειδικής Αγωγής, του οποίου η επαγγελματική ιδιότητα σχετίζεται με την διδασκαλία εναλλακτικών τρόπων εκπαίδευσης σε μαθητές που παρουσιάσουν δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ένας Ειδικός Παιδαγωγός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παιδιού και οικογένειας με σκοπό την συναισθηματική υποστήριξη, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων (μαθηματικά, γραπτή έκφραση) και κατ’ επέκταση την προσαρμογή στις απαιτήσεις του σχολείου και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Οι Ειδικοί Παιδαγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε κέντρα Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ιδιωτικού τομέα.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Ειδικός Παιδαγωγός;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Κέντρο Ειδικής Αγωγής παιδιών και εφήβων στη Θεσσαλονίκη αναζητά Ειδική Παιδαγωγό για εξωτερική συνεργασία.

Αρμοδιότητες

 • Διεξαγωγή συνέντευξης παιδιού - γονέων και εφαρμογή τεστ με σκοπό την διευρεύνηση των ατομικών αναγκών αλλά και δυνατοτήτων του παιδιού (π.χ Test Αθηνά)
 • Αξιολόγηση των επιπέδων ανάπτυξης του παιδιού καθώς επίσης και των αδυναμιών του
 • Δημιουργία και υλοποίηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης με σκοπό την αντιμετώπιση των ατομικών αναγκών & την ένταξη του εκάστοτε παιδιού στο σχολικό - κοινωνικό περιβάλλον
 • Υποστηρικτική καθοδήγηση των γονέων για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο σπίτι

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος
 • Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Πιστοποίηση στην χορήγηση του Αθηνά Test
 • Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων
 • Γνώση Η/Υ

Χαρακτηριστικά

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δημιουργικότητα
 • Υπομονή
 • Ικανότητα προσέγγισης παιδιών
 • Θετική διάθεση
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης