Δάσκαλος / Δασκάλα - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον/την Δάσκαλο - Δασκάλα θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ανάγκες σας σε αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για τους Δασκάλους - Παιδαγωγούς.

Τι κάνει ένας / μία Δάσκαλο - Δασκάλα;

Ο Δάσκαλος, ως επαγγελματίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο ρόλος ενός δασκάλου έγκειται στην διαμόρφωση ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος με σκοπό την γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην καλλιέργεια της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων των παιδιών. Οι Δάσκαλοι, εκτός από τον διορισμό τους στα δημόσια σχολεία, μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ιδρύοντας κέντρα μελέτης ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Δάσκαλος / Δασκάλα;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο στην Αθήνα ενδιαφέρεται να προσλάβει Δάσκαλο - Δασκάλα για διδασκαλία σε τάξη του δημοτικού.

Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση της διδακτέας ύλης με βάση τα αναλυτικά προγράμματα
 • Προσαρμογή στα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα του σχολείου
 • Εκπαίδευση παιδιών με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογίας (π.χ διαδραστικός πίνακας)
 • Συνεργασία με τα στελέχη της εκπαιδευτική κοινότητας
 • Καλλιέργεια ομαδικού κλίματος
 • Ενημέρωση γονέων για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων ή κρίσεων εντός της κοινότητας του σχολείου
 • Εξατομικευμένη καθοδήγηση των μαθητών με σκοπό την πρόοδο & ανάπτυξή  τους
 • Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων στα πλαίσια της συμμετοχής σε βιωματικές πολιτιστικές δραστηριότητες

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση χρήσης προγραμμάτων Microsoft Office
 • Εμπειρία στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (χρήση διαδραστικού πίνακα)
 • Ικανότητα μετάδοσης γνώσεων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία
 • Δημιουργικότητα