Ψυκτικός - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Ψυκτικό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Ψυκτικό.

Τι κάνει ένας Ψυκτικός;

Ο Ψυκτικός ειδικεύεται στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων ψύξης, κλιματισμού & φυσικού αερίου οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης. Είναι υπεύθυνος για ολόκληρη την διαδικασία από τον σχεδιασμό και την μελέτη για την εύρεση του κατάλληλου σημείου εγκατάστασης, την διαδικασία εγκατάστασης με τις απαραίτητες τεχνικές εργασίες (σωληνώσεις) μέχρι το τελικό αποτέλεσμα με την επιτυχή λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος. Επίσης, εκτός από την εγκατάσταση χρειάζεται να είναι σε θέση να παρέχει τεχνική υποστήριξη με την συντήρηση και την επισκευή των συστημάτων. Το επάγγελμα απαιτεί άδεια ασκήσεως, η οποία μπορεί να αποκτηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και προϋποθέτει την προϋπηρεσία τουλάχιστον δυόμιση ετών. Επίσης, η κατάρτιση μπορεί να αποκτηθεί και μέσα από την φοίτηση σε ιδιωτικές ή δημόσιες σχολές (ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ) αλλά σε κάθε περίπτωση απαιτείται και εργασιακή εμπειρία ως βοηθητικό προσωπικό - εμπειρική μαθητεία - μέχρι να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, ακόμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Ψυκτικός;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Τεχνική εταιρεία εγκατάστασης συστημάτων ψύξης & κλιματισμού ζητά να εντάξει στο δυναμικό της έμπειρο Ψυκτικό.

Αρμοδιότητες

 • Μελέτη του μηχανολογικού σχεδίου
 • Σχεδιασμός & εύρεση κατάλληλων σημείων εγκατάστασης των σωληνώσεων
 • Τεχνικές εργασίες (Σωληνώσεις, συνδέσεις κ.ά)
 • Εγκατάσταση των συστημάτων ψύξης και κλιματισμού
 • Παρακολούθηση λειτουργίας
 • Συντήρηση μηχανημάτων
 • Εντοπισμός & Επισκευή βλαβών

Απαραίτητα προσόντα

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Εμπειρία στην επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση ψυκτικών και κλιματιστικών συστημάτων
 • Ικανότητα κατανόησης μηχανολογικού σχεδίου
 • Άριστη χρήση απαραίτητων εργαλείων

Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
 • Επιδεξιότητα
 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Λήψη πρωτοβουλιών
 • Καλή κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των εξαρτημάτων ψύξης
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων & εύρεσης λύσεων