Μηχανικός - Τεχνίτης Αυτοκινήτων - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Μηχανικός - Τεχνίτης Αυτοκινήτων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Μηχανικό Αυτοκινήτων & Τεχνίτες.

Τι κάνει ένας Μηχανικός - Τεχνίτης Αυτοκινήτων;

Ο Μηχανικός Αυτοκινήτων ασχολείται με τον έλεγχο, την επισκευή και την συντήρηση των μηχανολογικών λειτουργιών ενός οχήματος (κινητήρας, φρένα, κ.ά). Είναι αρμόδιος για τον ενδελεχή έλεγχο ενός αυτοκινήτου, εξετάζει όλα τα συστήματα, ελέγχει τα εξαρτήματα και όταν εντοπίζει κάποια δυσλειτουργία, αναλαμβάνει την επιδιόρθωσή της, με τελικό σκοπό το όχημα να είναι λειτουργικό, ασφαλές & κατάλληλο για οδήγηση. Παράλληλα, με τον μηχανικό, υπάρχουν και άλλες ειδικότητες, όπως ο Ηλεκτρολόγος, ο οποίος ελέγχει τα ηλεκτρολογικά/ηλεκτρικά συστήματα ενός οχήματος και αναλαμβάνει την επισκευή τους. Ακόμα, ο Φανοποιός  - Τεχνίτης Λαμαρίνας είναι ο τεχνίτης, ο οποίος επισκευάζει το σασσί (σκελετό οχήματος από λαμαρίνα), όταν αυτό έχει παραμορφωθεί εξαιτίας κάποιου χτυπήματος. Σε όλες τις ειδικότητες είναι εφικτή η φοίτηση σε κάποια τεχνική σχολή (ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ) και συνήθως απαιτείται και εργασιακή εμπειρία ως βοηθητικό προσωπικό- εμπειρική μαθητεία μέχρι να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Μηχανικός - Τεχνίτης Αυτοκινήτων;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο αυτοκινήτων γερμανικής μάρκας ζητά να εντάξει στο δυναμικό του έμπειρο Μηχανικό Αυτοκινήτων.

Αρμοδιότητες

 • Ενδελεχή έλεγχο κινητήρα (διενέργεια διαγνωστικών test), φρένων, λαδιών και άλλων βασικών λειτουργιών
 • Εντοπισμός προβλημάτων
 • Προσδιορισμός βλάβης
 • Σε περίπτωση που η βλάβη είναι στα ηλεκτρολογικά συστήματα παραπομπή στον αρμόδιο Ηλεκτρολόγο
 • Κοστολόγηση βλάβης, όταν το πρόβλημα είναι μηχανολογικό
 • Αν χρειάζεται αντικατάσταση κάποιο όργανο, επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα ανταλλακτικών
 • Ενημέρωση του πελάτη/οδηγού σχετικά με την πορεία ελέγχου
 • Επιδιόρθωση προβλημάτων/βλάβης
 • Δοκιμές μετά την αλλαγή

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος μηχανολογικής σχολής ΕΠΑΛ
 • Απόφοιτος μηχανολογικής σχολής ΙΕΚ
 • Εργασιακή εμπειρία σε συνεργείο αυτοκινήτων
 • Άριστη χρήση εργαλείων & ηλεκτρονικών συσκευών για την διενέργεια διαγνωστικών test
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Γρήγορη σκέψη
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Πνεύμα συνεργασίας
 • Ομαδικότητα
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Διάθεση για εργασία