Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης - Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Αυτή η περιγραφή θέσης εργασίας για τον Ηλεκτρολόγο θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε μια αγγελία εργασίας, που θα προσελκύσει υποψηφίους που είναι κατάλληλοι για τη θέση. Μπορείτε να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας αυτή την περιγραφή με σκοπό να καλύψετε τα καθήκοντα, τις εργασιακές υποχρεώσεις και τα προσόντα που προϋποθέτει η θέση. Εάν χρειάζεστε περισσότερες ιδέες για το τι να συμπεριλάβετε, αναζητήστε τις αγγελίες εργασίας για Ηλεκτρολόγο.

Ο Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης ειδικεύεται στην κατασκευή, την τοποθέτηση και την συναρμολόγηση ηλεκτρικών συστημάτων καλωδίωσης φωτισμού και ηλεκτροδότησης. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία κατάλληλων συνδέσεων, ώστε μέσα από τις καλωδιώσεις να περνά το κύκλωμα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο θα διανέμεται μέσω του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, στον οποίο καταλήγουν όλες οι συνδέσεις. Είναι σε θέση να εξετάζει το σύστημα, να επιδιορθώνει και να αντιμετωπίζει έγκαιρα βλάβες.   Επίσης, ένας Ηλεκτρολόγος μπορεί να ασχολείται και με την επισκευή οικιακών λευκών συσκευών ή την τοποθέτηση αυτών (ηλεκτρική κουζίνα, φωτιστικά κ. ά). Η θέση απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία αποκτάται μέσω εξετάσεων. Επίσης, η κατάρτιση μπορεί να αποκτηθεί και μέσα από την φοίτηση σε ιδιωτικές, δημόσιες σχολές (ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ) και μέσω του αντίστοιχου τμήματος ανώτατης εκπαίδευσης (ΤΕΙ). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και εργασιακή εμπειρία ως βοηθητικό προσωπικό - εμπειρική μαθητεία - μέχρι να αναλάβει περισσότερες ευθύνες, ακόμα και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Αναζητάτε άτομο για τη θέση εργασίας: Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης;
Καταχωρήστε την πρώτη σας αγγελία!

Δείγμα Αγγελίας

Εισαγωγή

Εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της έμπειρο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

Αρμοδιότητες

 • Ανάγνωση & Κατανόηση μηχανολογικού σχεδίου
 • Τεχνικές εργασίες (καλωδιώσεις)
 • Σύνδεση καλωδιώσεων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 • Συναρμολόγηση συστημάτων
 • Έλεγχος λειτουργικότητας
 • Επίλυση προβλημάτων κατά τον έλεγχο
 • Εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων & άμεση αντιμετώπιση

Απαραίτητα προσόντα

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ικανότητα ανάγνωσης & κατανόησης σχεδίου
 • Άριστη χρήση εργαλείων
 • Απόφοιτος σχολής ηλεκτρολογίας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ, ΙΕΚ, ΤΕΙ)

Ικανότητες & Δεξιότητες

 • Καλή φυσική κατάσταση
 • Αντιληπτική ικανότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων & εύρεσης πρακτικών λύσεων
 • Πνεύμα συνεργασίας & Ομαδικότητα