ΕΙΣΟΔΟΣ

Euler Hermes | Θέσεις Εργασίας

Euler Hermes

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 200+
| ΚλάδοςΑσφάλειες
Ιστοσελίδαwww.eulerhermes.com

Επειδή το μέλλον δεν είναι πάντοτε όπως το περιμένουμε, προβλέπουμε τους εμπορικούς και πιστωτικούς κινδύνους σήμερα για να προστατεύσουμε τις ταμειακές ροές αύριο.

Κατά την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, λαμβάνετε αποφάσεις που απαιτούν ενδελεχή γνώση των αγορών σας και του οικονομικού κύκλου, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που εγγυώνται μεγαλύτερη ασφάλεια για τα σχέδιά σας. 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Με περισσότερα από 100 χρόνια επένδυσης σε δεδομένα, οι παγκόσμιας εμβέλειας επιχειρηματικές πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ασυναγώνιστες. Οι εξειδικευμένοι αναλυτές μας χρησιμοποιούν διαδικασίες που υποστηρίζονται από την κατάλληλη τεχνολογία, προκειμένου να αντλήσουν στοιχεία και να παρέχουν σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων την κατάλληλη πληροφόρηση. 

Στόχος μας είναι να σας παρέχουμε τη δυνατότητα να απελευθερώσετε κεφάλαιο κίνησης ή να διασφαλίσετε υψηλές αποδόσεις με τα ταμειακά σας διαθέσιμα.  Ταυτόχρονα, μπορείτε να μειώσετε τις δαπάνες σας, να αξιοποιήσετε με καλύτερο τρόπο το κεφάλαιό σας και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο απώλειας ρευστότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.  

Μέσα από τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να επιλέξετε τους καλύτερους πελάτες και τις καλύτερες αγορές για την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, να βελτιώσετε τη χρηματοοικονομική σας ευρωστία και να προστατεύσετε τις ταμειακές σας ροές από ζημίες που προέρχονται από επισφαλείς απαιτήσεις.  Μπορείτε να υποβάλετε προσφορά για περισσότερες συμβάσεις, να ανασχεδιάσετε το χαρτοφυλάκιο πελατών σας ή να ξεκινήσετε ένα νέο εγχείρημα.

Έχουμε σχεδιάσει ασφαλιστικά προγράμματα, προγράμματα παροχής εγγυήσεων και άλλα μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις διάφορων κλάδων ανά τον κόσμο.

Εξακολουθούμε να είμαστε στο πλευρό σας όταν επέλθει ο κίνδυνος.  Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τον πελάτη σας, διαχειριζόμαστε απευθείας τις ζημίες και τις εισπράξεις, ώστε να μπορείτε να παραμείνετε αφοσιωμένοι στη διαχείριση και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. 

Με την υποστήριξη της Allianz, παρέχουμε στις εταιρείες την απαραίτητη σιγουριά για την πραγματοποίηση εγχώριων και διεθνών εμπορικών συναλλαγών.

Επωφεληθείτε από την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτουμε στην ασφάλιση πιστώσεων, στις εισπράξεις εμπορικών οφειλών, στην ανάθεση της διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών, στην είσπραξη απαιτήσεων διεθνώς και στις υπηρεσίες ελάφρυνσης χρέους.

Μη βασίζεστε μόνο στα δικά μας λεγόμενα. Ακούστε τις επιχειρήσεις που έχουμε βοηθήσει να πραγματοποιήσουν εμπορικές συναλλαγές και να πληρωθούν.