ΕΙΣΟΔΟΣ

ACCESS TO GENOME ATG | Θέσεις Εργασίας

ACCESS TO GENOME ATG

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 11-25
| ΚλάδοςΥγεία
Ιστοσελίδαwww.atg-labs.gr

Οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της μοριακής διάγνωσης, έχουν αναδείξει το κλινικό εργαστήριο γενετικής σε μια πολυδιάστατη μονάδα, με κυρίαρχους στόχους τον έγκαιρο προληπτικό βιοϊατρικό έλεγχο, την ασφαλή διάγνωση – μελέτη ασθενειών, καθώς και την ατομική ανταπόκριση σε ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών αγωγών. Η ασφαλής εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογικών επιτευγμάτων επιτυγχάνεται μέσω της πρακτικής σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων, υπό συνθήκες υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Το πρότυπο διαγνωστικό κέντρο “ATG – Access To Genome” αξιοποιεί και ενσωματώνει τις πλέον καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους στο πεδίο της διαγνωστικής γενετικής και σε συνδυασμό με το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό της, εγγυάται τη μέγιστη αξιοπιστία και ταχύτητα στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.