ΕΙΣΟΔΟΣ

EUROTANK MARITIME MANAGEMENT | Θέσεις Εργασίας

EUROTANK MARITIME MANAGEMENT

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΝαυτιλία
Ιστοσελίδαhttp://eurotank.gr/

EUROTANK MARITIME MANAGEMENT S.A. was established in 1984 based on the philosophy, that a smaller company with highly educated staff and thorough shipping experience , could grant a high quality personalized service, tailor made to meet the customers' needs, superior and more flexible than the equivalent services offered by many larger companies.

We are a modern dynamic and trustworthy shipping associate, ready to serve your business needs ,irrespective of the difficulty of the task in question.

Our chartering department is active as Commercial Managers for a fleet of epoxy/zinc coated and stainless steel oil/chemical tankers between 1.000 - 20.000 TDW employed world-wide.

According to our customers needs, we provide suitable tonnage by means of spot trading, COA and timecharter, for the transportation of Dirty/ Clean Petroleum Products, as well as Luboil, Caustic, Vegoil, Tallow, Molasses, Ethanol,Methanol and wide range of other Chemical cargoes.

For the purpose of offering our customers the best possible, all-round services , we are complementary stand-in as competitive brokers within the oil and chemical industry.

Our Technical/Project Department is proficient to assist our customers with all kinds of technical matters . We are able to coordinate on your behalf, a wide range of shipping repairs and projects and can assure the most timely, cost effective and competitive turnaround.

We are able to offer agency services in all greek ports and we have a long-standing cooperation with Port Authorities and PSC .