ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΥΜΠΑΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Θέσεις Εργασίας

ΣΥΜΠΑΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΧρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ιστοσελίδαwww.sym-pan.gr

H ΣΥΜ.Π.ΑΝ. Ε.Π.Ε. σύμβουλοι επιχειρήσεων, ιδρύθηκε το 2001 στην Θεσσαλονίκη. Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα όπως υπουργεία, περιφέρειες, δήμους, ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αστικές εταιρείες, συνεταιρισμούς και ομάδες εργασίας.