ΕΙΣΟΔΟΣ

TALANTON Business Consulting & Marketing Services | Θέσεις Εργασίας

TALANTON Business Consulting & Marketing Services

Έδρα ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 51-100
| ΚλάδοςΥπηρεσίες για Εταιρείες
Ιστοσελίδαwww.talanton.gr

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει εκτέλεση έργων με δικό της προσωπικό (outsourcing) για λογαριασμό των πελατών της.

Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας αφορούν σε υπηρεσίες πωλήσεων, merchandising, έρευνας αγοράς και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων σε τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πιο σημαντικός μας στόχος είναι να επιτυγχάνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας.
Επενδύουμε στους ανθρώπους μας και πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την απόδοση του προσωπικού μας.

Μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και ομαδικών δραστηριοτήτων η ΤΑΛΑΝΤΟΝ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των χαρακτηριστικών των ανθρώπων και δίνει σημασία στην επικοινωνία, την καλή συνεργασία και την αποτελεσματική εφαρμογή των έργων, των εργασιών και της δουλειάς γενικότερα.