ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΘ | Θέσεις Εργασίας

ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΘ

Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
| Εργαζόμενοι 6-10
| ΚλάδοςΠληροφορική
Ιστοσελίδαwww.it.auth.gr

Το ΚΗΔ είναι η υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Ιδρύματος. Αξιοποιώντας τις υποδομές αυτές, στοχεύουμε στην ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διευκολύνουν το έργο σας.

Επιδιώκουμε τη διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη των νέων τεχνολογιών στο χώρο του Πανεπιστημίου μέσα από τη διαρκή συνεργασία μας με τις διοικητικές και εκπαιδευτικές μονάδες του Ιδρύματος.

Συμμετέχουμε σε σχετικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα, προκειμένου να διατηρούμε τεχνογνωσία αιχμής και να εξασφαλίζουμε πόρους που μας επιτρέπουν να εισάγουμε έγκαιρα και έγκυρα τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική διαδικασία του Πανεπιστημίου.

Θέσεις Εργασίας

10/02/2021
CMS Developer
Πληροφορική - Προγραμματιστές
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πλήρης