ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ | Θέσεις Εργασίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Έδρα ΧΑΝΙΑ
| Εργαζόμενοι 1-5
| ΚλάδοςΧρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Ιστοσελίδαwww.tean.gr

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (ΤΕ.ΑΝ) δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με διαρκή προσπάθεια για την κατανόηση και πρόβλεψη του ελληνικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πλαισιωμένη από την υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά και το σεβασμό που επιδεικνύει στην ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης – πελάτη, κατέκτησε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αγορά της Κρήτης.

Η επιτυχής δραστηριοποίησή της σε πλήθος έργων σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δράσης, η άρτια στοχοθέτηση και κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών, η εντατική και αποδοτική αξιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας των στελεχών της, καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, αποτελούν εχέγγυο της προσφοράς της.