Εταιρεία Συμβούλων στο Χαλάνδρι αναζητά Σύμβουλο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου

Εργασία

08/11/2022 12:34:00

Το Jobfind.gr αναζητά, εκ μέρους εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων με έδρα στο Χαλάνδρι, Σύμβουλο Προγραμμάτων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο Οικονομικής Σχολής
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συγγραφή και διαχείριση έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), στο πλαίσιο εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (ΠΕΠ, ΕΠΑνΕΚ, CLLD) και Αναπτυξιακού Νόμου
  • Εμπειρία στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων - μελετών βιωσιμότητας
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Office, στατιστικά πακέτα κλπ.) και εφαρμογών γραφείου
  • Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα μετακινήσεων

Στις αρμοδιότητες της θέσης συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • Σύνταξη μελετών και υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Αναπτυξιακών Νόμων, τεχνικών δελτίων κλπ
  • Διαχείριση εγκεκριμένων έργων καθεστώτων Αναπτυξιακού Νόμου
  • Διαχείριση έργων λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Σας ενδιαφέρει η θέση; 

Στείλτε άμεσα το βιογραφικό σας!

 


Αποστολή Βιογραφικού

Επιλογή νέου αρχείου:
Επιλογή Αρχείου
Επιτρεπόμενα είδη αρχείων: .doc,.docx,.pdf   Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 3MB
Αποστολή